ซีเอ็ดไอคิดส์ รับสมัครการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC ประเภทเยาวชน ร่วมสร้างฝันการแข่งขันหุ่นยนต์ รุ่นเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 1

โอกาสดีๆ และประสบการณ์อันล้ำค่ามาถึงแล้ว ขอเชิญน้องๆ อายุ 8-15 ปี เข้าร่วมประลองความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในรายการ "The International Youth Robot Compettition (IYRC) 2014" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ เมืองแทจอนประเทศเกาหลีใต้

โดยการแข่งขันครั้งนี้มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 10 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, มาเลเซีย, สิงคโปร์, รัสเซีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, จีน, เวียดนาม, อินโดนีเซีย เป็นต้น โดยประเทศไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีแรก นับเป็นโอกาสอันดี ที่นักเรียนผู้สนใจทุกคนจะได้รับประสบการณ์อันมีค่าในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

1. พัฒนาทักษะความคิดเชิงบูรณาการด้านการศึกษาสาขาต่างๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และ คณิตศาสตร์
2. สร้างสรรค์แรงบันดาลใจแก่นักเรียน ในการแข่งขันระดับนานาชาติ
3. ให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงานและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
4. ให้นักเรียนรู้จักสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
5. สร้างทัศนคติทางการศึกษาที่ดีให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนสนุกและอยากเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย
6. เรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อนชาติสมาชิก ในระหว่างการแข่งขัน

รูปแบบการแข่งขัน

แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. Soccer Robot (หุ่นยนต์เตะฟุตบอล)

Level

ประถมศึกษา (อายุระหว่าง 8-12 ปี)

Team

ผู้แข่งขันทีมละ 3 คน แต่ละทีมประกอบหุ่นยนต์ 3 ตัว (รับสมัครไม่เกิน 16 ทีม)

Robot

iKids Level 3

Mission

แข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล บังคับด้วยรีโมตคอนโทรล

Robot Building

ให้เวลาในการประกอบหุ่นยนต์ 2 ชั่วโมง

Game Method

แข่งแบบแพ้คัดออก

กฎและข้อบังคับ

A. แต่ละทีมจะประกอบด้วยหุ่นยนต์ 3 ตัว และผู้แข่งขัน 3 คน ผู้แข่งขันแต่ละคนบังคบหุ่นยนต์แต่ละตัว โดยอาจแบ่งเป็น 1 กองหน้า 1 กองกลาง 1 กองหลัง หรือ 2 กองหน้า 1 กองหลัง เป็นต้น
B. ทีมผู้ชนะอันดับ 1-3 ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกหาทีมตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้
C. การแข่งขันในแต่ละเกมใช้เวลา 5 นาที หาผู้ชนะในแต่ละรอบแข่งขัน ถ้าเสมอกันในเวลา จะต่อเวลาพิเศษเพิ่มอีก 1 นาที
D. ถ้าเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ จะตัดสินแพ้ชนะด้วยการยิงลูกโทษ โดยแต่ละทีมจะได้ยิงลูกโทษทีมละ 3 ลูก หากยังเสมอกันอยู่ ก็จะผลัดกันยิงจนกว่าจะได้ผู้ชนะ โดยการยิงลูกโทษนั้น จะห้ามหุ่นยนต์เข้ามาในกรอบสี่เหลี่ยมด้านหน้าประตู ให้ยิงจากด้านนอกกรอบสี่เหลี่ยมเท่านั้น
E. หุ่นยนต์ต้องไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม ตัวอย่างเช่น หนังยาง, เทปกาว, ไม้ เป็นต้น หากตรวจพบจะถือว่าผิดกติกาและตัดสิทธิ์เข้าแข่งขันทันที
F. หุ่นยนต์แต่ละตัวมีขนาด กว้าง × ยาว × สูง ไม่เกิน 25 cm × 25 cm × 25 cm
G. แต่ละทีมจะไม่มีผู้รักษาประตู และหุ่นยนต์ในทีมสามารถเข้ามาป้องกันในกรอบเขตโทษได้ไม่เกิน 10 วินาที
H. หุ่นยนต์แต่ละตัวถือบอลได้ไม่เกิน 5 วินาที
I. ผู้แข่งขันไม่สามารถสัมผัสหุ่นยนต์ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการ
J. เมื่อหุ่นยนต์ออกจากสนาม จะสามารถกลับเข้าสนามได้อีกครั้งเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการเท่านั้น
K. ผู้ที่ทำผิดกติกาจะได้รับใบเหลืองจากกรรมการ เมื่อได้รับใบเหลือง 2 ใบ ผู้แข่งขันจะถูกลงโทษให้ออกจากการแข่งขัน
L. ทีมที่เสียประตูจะเป็นผู้เริ่มเกม
M. ในการเตะลูกโทษ กรรมการจำเป็นผู้กำหนดจุดวางลูกบอล
N. หากเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ การยิงลูกโทษจะเลือกใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของสนามในการตัดสินยิงลูกโทษ
O. ในกรณีที่ที่มีการยิงลูกโทษในเวลาแข่งขันปกติ ไม่ว่าจะได้ประตูหรือไม่ จะเริ่มเกมใหม่ทันที

สนามแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล
สนามแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล

2. Delivery on time (หุ่นยนต์ขนส่ง)

Level

ประถมศึกษา (อายุระหว่าง 8-12 ปี) และมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุระหว่าง 13-15 ปี)

Team

ผู้แข่งขันทีมละ 1 คน แต่ละทีมประกอบหุ่นยนต์ 1 ตัว (รับสมัครไม่เกิน 12 ทีม)

Robot

iKids Level 5

Mission

เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินตามเส้นไปทำภารกิจ โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด

Robot Building

ให้เวลาในการประกอบหุ่นยนต์ 2 ชั่วโมง

Game Method

แข่งขันในการทำภารกิจให้สมบูรณ์ด้วยเวลาที่น้อยที่สุด

กฎและข้อบังคับ

A. ผู้เข้าแข่งขันมีเวลาในการประกอบหุ่นยนต์และโปรแกรม 2 ชั่วโมง ให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นทางและทำภารกิจให้สำเร็จ
B. ผู้เข้าแข่งขันคนใดสามารถทำภารกิจสำเร็จในเวลาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
C. ผู้แข่งขันไม่สามารถสัมผัสหุ่นยนต์ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการ
D. หุ่นยนต์แต่ละตัวมีขนาด กว้าง × ยาว × สูง ไม่เกิน 25 cm × 25 cm × 25 cm
E. ห้ามใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมหุ่นยนต์ การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ขึ้นอยู่กับ อินฟราเรดเซนเซอร์
F. หุ่นยนต์ต้องไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม ตัวอย่างเช่น หนังยาง, เทปกาว, ไม้ เป็นต้น หากตรวจพบจะถือว่าผิดกติกาและตัดสิทธิ์เข้าแข่งขันทันที
G. ในระหว่างการสร้างหุ่นยนต์ (2 ชั่วโมง) ผู้เข้าแข่งขันสามารถทดลองการทำงานของหุ่นยนต์บนสนามแข่งขันได้ 2 ครั้ง
H. เกมจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
      1. หลังจากหุ่นยนต์ทำภารกิจเสร็จสิ้น และมาถึงจุดสิ้นสุดอย่างปลอดภัย
      2. หุ่นยนต์หยุดนิ่งเกิน 10 วินาที
      3. ผู้เข้าแข่งขันแตะต้องหุ่นยนต์
      4. หุ่นยนต์ออกนอกสนามแข่งขัน

สนามแข่งขันหุ่นยนต์ขนส่ง
สนามแข่งขันหุ่นยนต์ขนส่ง

3. Maze solving game (หุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต)

Level

ประถมศึกษา (อายุระหว่าง 7-12 ปี)

Team

ผู้แข่งขันทีมละ 1 คน แต่ละทีมประกอบหุ่นยนต์ 1 ตัว (รับสมัครไม่เกิน 15 ทีม)

Robot

iKids Level 4

Mission

บังคับหุ่นยนต์ด้วยรีโมตคอนโทรลผ่านภารกิจไปให้ถึงปลายทาง โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด

Robot Building

ให้เวลาในการประกอบหุ่นยนต์ 2 ชั่วโมง

Game Method

แข่งขันในการทำภารกิจให้สมบูรณ์ด้วยเวลาที่น้อยที่สุด

กฎและข้อบังคับ

A. หาเส้นทางที่สั้นที่สุดไปยังปลายทาง โดยในแต่ละทางจะมีคะแนนและอุปสรรคที่มองเห็นได้
B. บังคับหุ่นยนต์ด้วยรีโมตคอนโทรล
C. ผู้เข้าแข่งขันที่ใช้เวลาในการทำภารกิจสำเร็จน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
D. หุ่นยนต์ต้องไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม ตัวอย่างเช่น หนังยาง, เทปกาว, ไม้ เป็นต้น หากตรวจพบจะถือว่าผิดกติกาและตัดสิทธิ์เข้าแข่งขันทันที
E. ผู้แข่งขันไม่สามารถสัมผัสหุ่นยนต์ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการ
F. หุ่นยนต์แต่ละตัวมีขนาด กว้าง × ยาว × สูง ไม่เกิน 25 cm × 25 cm × 25 cm
G. หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกมจะจบลงทันที
      – หลังจากหุ่นยนต์ทำภารกิจสำเร็จมาถึงปลายทางอย่างปลอดภัย
      – หุ่นยนต์หยุดนิ่งเกิน 10 วินาที
      – ผู้เข้าแข่งขันแตะต้องหุ่นยนต์
      – หุ่นยนต์ออกนอกพื้นที่การแข่งขัน

สนามแข่งขันหุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต
สนามแข่งขันหุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต

4. Golf Robot (หุ่นยนต์ตีกอล์ฟ)

Level

ประถมศึกษา (อายุระหว่าง 7-12 ปี)

Team

ผู้แข่งขันทีมละ 3 คน แต่ละทีมประกอบหุ่นยนต์ 1 ตัว (รับสมัครไม่เกิน 10 ทีม)

Robot

iKids Level 5

Mission

บังคับหุ่นยนต์เล่นกอล์ฟในหลุม Par 3, Par 4 และ Par 5

Robot Building

ให้เวลาในการประกอบหุ่นยนต์ 2 ชั่วโมง

Game Method

แข่งขันทำสถิติให้ดีที่สุดในเวลาที่กำหนด

กฎและข้อบังคับ

A. การนับคะแนนจะเหมือนกับกติกาการตีกอล์ฟจริง หุ่นยนต์จะต้องตีลูกกอล์ฟให้ลงหลุมภายในจำนวนครั้งที่กำหนด
B. บังคับหุ่นยนต์ด้วยรีโมตคอนโทรล
C. ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด (ใช้จำนวนครั้งในการตีบอลลงหลุมน้อยที่สุด) จะเป็นผู้ชนะ
D. หุ่นยนต์ต้องไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม ตัวอย่างเช่น หนังยาง, เทปกาว, ไม้ เป็นต้น หากตรวจพบจะถือว่าผิดกติกาและตัดสิทธิ์เข้าแข่งขันทันที
E. ผู้แข่งขันไม่สามารถสัมผัสหุ่นยนต์ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการ
F. หุ่นยนต์แต่ละตัวมีขนาด กว้าง × ยาว × สูง ไม่เกิน 25 cm × 25 cm × 25 cm
G. หุ่นยนต์จะต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ตีกอล์ฟได้ (อาจเป็นเซอร์โวมอเตอร์ หรือดีซีมอเตอร์ก็ได้) โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบส่วนขับเคลื่อนของหุ่นยนต์
H. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ไม้กอล์ฟที่ติดอยู่กับหุ่นยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตีลูกกอล์ฟเท่านั้น หากผู้เข้าแข่งขันแตะต้องลูกกอล์ฟ หรือใช้ส่วนอื่นตีลูกกอล์ฟจะต้องเริ่มตีใหม่ที่จุดเดิม

สนามแข่งขันหุ่นยนต์ตีกอล์ฟ
สนามแข่งขันหุ่นยนต์ตีกอล์ฟ

สถานที่แข่งขัน

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

วัน เวลาในการแข่งขัน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วันรับสมัคร

วันนี้ – วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 (ผู้สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน)

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

1. มีอายุระหว่าง 8-15 ปี
2. มีหนังสือเดินทางพร้อมเดินทางไปต่างประเทศได้
3. ผู้ได้รับการคัดเลือก สามารถชำระค่าเดินทางไป-กลับ กรุงเทพ-เกาหลีใต้ได้ด้วยตนเอง (ประมาณ 14,000 บาท/คน สายการบินชั้นปกติ)
4. สามารถดูแลตัวเองและไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปต่างประเทศ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. 0-2885-2670 ต่อ 504

** สำหรับกติกาและรายละเอียดโปรแกรมการแข่งขัน ติดตามได้ที่นี่จะทยอยอัปเดตขึ้นให้เรื่อยๆ ครับ

เว็บไซต์ทางการของ IYRC => http://www.iyrc.org, รายละเอียดการแข่งขัน IYRC2014 => http://www.iyrc.org/#!iyrc-2014/c10zo

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC ประเภทเยาวชน