ผลการแข่งขัน IYRC 2014 ประเทศไทย และกำหนดการเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC 2014 ประเทศเกาหลีใต้

การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษารายการ IYRC 2014 Thailand ซึ่งได้จัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา สรุปผลการแข่งขันแต่ละรายการเป็นดังนี้

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer Robot)

แข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้าม โดยแข่งขันเป็นทีมๆ ละ 3 คน ผลการแข่งขันมีดังนี้

ทีมรางวัลชนะเลิศ
       * เด็กชาย วิญญ์ สงวนดีกุล โรงเรียนเพลินพัฒนา
       * เด็กชาย ภคิน คงอุดมสิน โรงเรียนเพลินพัฒนา
       * เด็กชาย ภาณุ อาทิภาณุ โรงเรียนเพลินพัฒนา

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1
       * เด็กชาย ธนโชติ กี่สุวรรณ โรงเรียนเพลินพัฒนา
       * เด็กชาย ปัณณธร เกษแก้ว โรงเรียนเพลินพัฒนา
       * เด็กชาย นพณัฐ ศรีปาน โรงเรียนเพลินพัฒนา

ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2
       * เด็กชาย ธนพัฒน์ สงวนจีน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
       * เด็กชาย พสิษฐ์ ศักดิ์ฤทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
       * เด็กชาย ศุภกิต กิจเกษตรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต (Maze solving game)

เป็นการแข่งขันบังคับหุ่นยนต์ให้ออกจากเขาวงกต โดยให้ใช้เวลาน้อยที่สุด

รางวัลชนะเลิศ
       * เด็กชาย ภูรี ศิริหาญยากร โรงเรียนเพลินพัฒนา

รองชนะเลิศอันดับ 1
       * เด็กชาย กฤษฏ์ เทอดไพรสันต์ โรงเรียนเพลินพัฒนา

รองชนะเลิศ อันดับ 2
       * เด็กชาย ณัฐดนย์ ปัญญาภรณ์ โรงเรียนเพลินพัฒนา

* สำหรับผลการแข่งขัน หุ่นยนต์ขนส่ง (Delivery on time) ไม่มีทีมใดปฏิบัติภารกิจสำเร็จ ส่วนการแข่งขัน หุ่นยนต์ตีกอล์ฟ (Golf Robot) ไม่มีทีมใดส่งลงสมัครแข่งขัน

จากการแข่งขันที่ผ่านมา ทางคณะผู้ดำเนินการจัดงานได้เห็นถึงศักยภาพของเด็กๆ ที่ได้รับการเรียนการสอน อันเป็นส่วนที่ทำให้เด็กนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทั้งทางวิชาการ และความสามารถ ส่วนตัวที่แสดงออกมาอย่างน่าชื่นชม

พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขัน IYRC 2014 ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ถึง 3 สิงหาคม 2557 ที่จะถึงนี้

ขอชื่นชมสปิริตของเด็กๆ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ถึงแม้จะพลาดรางวัล แต่ก็ได้แสดงความสามารถของตนออกมาอย่างเต็มที่ ทำให้เห็นว่าเด็กๆ นักเรียนมีความตั้งใจในการแข่งขัน และได้ร่วมแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง

ในโอกาสนี้ทางคณะผู้ดำเนินงานจัดการแข่งขัน ขอขอบคุณโรงเรียนเพลินพัฒนา คณาจารย์ทุกท่าน พนักงานทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการแข่งขันให้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณ MK Restaurant ผู้ให้การสนับสนุนหลักในการส่งตัวแทนเด็กไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่เกาหลีใต้ในครั้งนี้ด้วย.

กำหนดการเก็บตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
     วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 เวลา 9:00 -16:00 น. ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา

กำหนดการเดินทางแข่งขัน
     เดินทางไป : วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.00 น. ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
     เดินทางกลับ : วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ สนามบินอินชอน กรุงโซล

>> ข่าว : คัดเลือกเด็กประถมฯ แข่งต่อหุ่นยนต์นานาชาติ >> รายงานพิเศษ One Child One Robot : เทรนด์การเรียนรู้ในอนาคต

 

<รูปในงาน>