สาขา


สาขาที่เปิดสอนหลักสูตรซีเอ็ดไอคิดส์

1. SE-ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ สาขาพาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

ที่ตั้ง :

ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น 4 เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 – 2325 – 9068-9, มือถือ 08 – 9969 – 9607, อีเมล slc@se-ed.com

วันและเวลาทำการ :

ช่วงเปิดเทอม หยุดวันจันทร์
วันอังคาร – ศุกร์ :
เปิดทำการเวลา 10.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา 9.00 – 18.30 น.
ช่วงปิดเทอม
เปิดทุกวัน

วันจันทร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา เวลา 9.00 – 18.30 น.2. SE-ED Learning Center สุขอนันต์ปาร์ค จ. สระบุรี

ที่ตั้ง:

ศูนย์การค้าสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 3 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จ. สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 – 3671 – 1909, 0 – 3671 – 1910, มือถือ 08 – 3069 – 7573, อีเมล slc@se-ed.com

วันและเวลาทำการ:

ช่วงเปิดเทอม หยุดวันจันทร์
วันอังคาร – ศุกร์ :
เปิดทำการเวลา 11.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ : เปิดทำการเวลา 9.00 – 19.00 น.
ช่วงปิดเทอม
เปิดทุกวัน

วันจันทร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา เวลา 9.00 – 18.00 น.3. SE-ED Learning Center ซีอาร์มอลล์ จ. เชียงราย

ที่ตั้ง:

ศูนย์การค้าซีอาร์มอลล์ ชั้น 2 เลขที่ 608/3 หมู่ 2 ต. เวียงเขต อ. เมือง จ. เชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0 – 5360 – 1111, มือถือ 09 – 1143 – 2675, 08 – 4913 – 8888, 08 – 4378 – 5442, อีเมล eqcenter@thaweeyont.com

วันและเวลาทำการ:

ช่วงเปิดเทอม เปิดทุกวัน
วันจันทร์ – ศุกร์ :
เปิดทำการเวลา 11.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา 9.00 – 18.00 น.
ช่วงปิดเทอม
เปิดทุกวัน

วันจันทร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา เวลา 9.00 – 18.00 น.4. SE-ED Learning Center เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จ. ขอนแก่น

ที่ตั้ง:

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ชั้น 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-8545, มือถือ 08-6630-2036, อีเมล slccentralkk@gmail.com

วันและเวลาทำการ:

ช่วงเปิดเทอม หยุดวันจันทร์
วันอังคาร – ศุกร์ :
เปิดทำการเวลา 13.00 – 19.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา 10.00 – 19.00 น.
ช่วงปิดเทอม เปิดทุกวัน
วันจันทร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา เวลา 10.00 – 19.00 น.5. SE-ED Learning Center สาขาระยอง ถ. ราชชุมพล (หลังโฮมโปร ระยอง)

ที่ตั้ง:

เลขที่ 8/2 หมู่ที่ 1 โครงการกุญชร์สิริ ถนนราชชุมพล (หลังโฮมโปร ระยอง) ต. เนินพระ อ. เมือง จ. ระยอง 22100
โทรศัพท์ 09-2538-6755, 08-9545-5050, อีเมล slcrayong@gmail.com

วันและเวลาทำการ:

ช่วงเปิดเทอม หยุดวันจันทร์
วันอังคาร – ศุกร์ :
เปิดทำการเวลา 11.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา 9.00 – 18.00 น.
ช่วงปิดเทอม เปิดทุกวัน
วันจันทร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา เวลา 9.00 – 18.00 น.6. SE-ED Learning Center สาขานครปฐม ถ.ราชมรรคา

ที่ตั้ง:

เลขที่ 608/15 ถ. ราชมรรคา ต. สนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 09-1697-4644, อีเมล slcnakornpathom2013@gmail.com

วันและเวลาทำการ:

ช่วงเปิดเทอม หยุดวันจันทร์
วันอังคาร – ศุกร์ :
เปิดทำการเวลา 11.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา 9.00 – 18.00 น.
ช่วงปิดเทอม เปิดทุกวัน
วันจันทร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา เวลา 9.00 – 18.00 น.