ติดต่อเรา

SE-ED Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่ สาขาพาราไดซ์พาร์ค ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

ที่ตั้ง :

ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชั้น 4 เลขที่ 61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 – 2325 – 9068-9, มือถือ 08 – 9969 – 9607, อีเมล slc@se-ed.com

วันและเวลาทำการ :

ช่วงเปิดเทอม หยุดวันจันทร์
วันอังคาร – ศุกร์ :
เปิดทำการเวลา 10.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา 9.00 – 18.30 น.
ช่วงปิดเทอม
เปิดทุกวัน

วันจันทร์ – อาทิตย์ :
เปิดทำการเวลา เวลา 9.00 – 18.30 น.


ฝ่ายวิชาการหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับเด็ก iKids หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง

ที่ตั้ง :

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 19
เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0 – 2739 – 8130, 08 – 6971 – 8900 โทรสาร 0 – 2739 – 8117, อีเมล ikids@se-ed.com

http://www.facebook.com/ikidsweb

วันและเวลาทำการ :

วันจันทร์-ศุกร์ : เปิดทำการเวลา 8.30 – 17.50 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : หยุดทำการ