ติดต่อเรา
Facebook
Youtube
 

ฝ่ายวิชาการหลักสูตรนวัตกรรมสำหรับเด็ก iKids หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง

     บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 20 เลขที่ 1858/87-90 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ :0 – 2826 – 8130, 08 – 6971 – 8900 โทรสาร : 0 – 2826 – 8294, อีเมล : ikids@se-ed.com

วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ : เปิดทำการเวลา 8.30 – 17.50 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ : หยุดทำการ

สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ ติดต่อ คุณเมธา นราศรี ทีมวิชาการและปฏิบัติการหลักสูตร iKids
โทรศัพท์ 0 – 2826 – 8263, มือถือ 086 – 971 – 8900, E-mail : ikids@se-ed.com