หุ่นยนต์เป็ดน้อยจอมตื้อ
หนึ่งในบทการเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องของเซ็นเซอร์ ในหลักสูตร iKids เก่งคิด เก่งสร้าง เป็นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับจินตนาการของน้องๆ

      iKids Junior Engineering - Advanced Level หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้หลากหลาย ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ระหว่างการสร้างหุ่นยนต์ น้องๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้วย


Gallery >>>
image-1