การแข่งขัน IYRC THAILAND 2015
     IYRC THAILAND 2015 เป็นการแข่งขันที่จัดในประเทศไทย ดำเนินโดยงานทีมงาน STEM Education บริษัทซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ซึ่งถือเป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยในการจัดงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทน เยาวชนไทยชั้น ประถมศึกษา-มัธยมตอนต้นเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม 2558 ณ ประเทศเกาหลีใต้ การคัดเลือกจะจัดตามจังหวัดต่างๆ และกลุ่มโรงเรียนชั้น นำในกรุงเทพฯ โดยรอบสุดท้ายจะคัดผู้ชนะเลิศในแต่ละที่ มาแข่งขันเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป
     

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน IYRC 2015


          1. เยาวชนอายุระหว่าง 8-12 ปี
          2. มีสื่อการเรียนรู้ชุด iKids หลักสูตรเก่งคิดเก่งสร้าง หรือชุดหุ่นยนต์ My Robot Time เพื่อใช้แข่งขัน
          3. สามารถร่วมเดินทางไปแข่งขัน IYRC 2015 ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้ (เมื่อชนะเลิศหรือเข้ารอบสุดท้าย)
          4. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่ง
          5. การจัดทีมแข่งขันต้องมีครูหรืออาจารย์ผู้ดูแลจากสถานศึกษารับรองหรือควบคุมดูแลมาสนามแข่งขัน หรือสังกัดศูนย์การเรียนรู้ไอคิดส์ให้ครูผู้ดูแลจากศูนย์เป็นผู้ควบคุมดูแลมาแข่งขัน

     

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท


          1). 3 VS 3 Soccer Robot (หุ่นยนต์เตะฟุตบอล) กติกา
          2). Delivery on time (หุ่นยนต์ขนส่ง) กติกา
          3). Maze solving game (หุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต) กติกา
          4). Golf Robot(หุ่นยนต์ตีกอล์ฟ) กติกา
          5). 3 color ball collecting(หุ่นยนต์เก็บบอลตามสี) กติกา
          6). Creative Robot(สร้างหุ่นยนต์ตามจินตนาการ) กติกา

สนามแข่งขันทั่วประเทศดังนี้


1. รอบคัดเลือกภาคเหนือ (มีการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์เตะฟุตบอล และหุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต)
- เชียงราย 25 เมษายน 2558

2. รอบคัดเลือกภาคใต้ (มีการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์เตะฟุตบอล และหุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต)
- ภูเก็ต 30-31 พฤษภาคม 2558

3. รอบคัดเลือกโรงเรียนต่าง ๆ (มีการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์เตะฟุตบอล และหุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต)
- โรงเรียนเอกมัยอินเตอร์ 3 มิถุนายน 2558
- โรงเรียนเพลินพัฒนา 12 มิถุนายน 2558
- โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 13 มิถุนายน 2558

4. รอบคัดเลือกภาคกลาง (มีการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์เตะฟุตบอล และหุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต)
- นครปฐม 19-20 มิถุนายน 2558

ดาวน์โหลดใบสมัครรอบคัดเลือก


1. 3 VS 3 Soccer Robot (หุ่นยนต์เตะฟุตบอล) download
2. Maze solving game (หุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต) download

รอบชิงชนะเลิศ


- ห้างสรรพสินค้า ซีคอนแสควร์ ถนนศรีนครินทร์ 4 กรกฎาคม 2558
     ดาวน์โหลดใบสมัครรอบชิงชนะเลิศ download
          ***ส่งใบสมัครรอบชิงชนะเลิศทาง E-mail : ikids@se-ed.com ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2558***Gallery >>>
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1