สรุปผลการแข่งขัน IYRC THAILAND 2015


ผลการแข่งขัน : 3 VS 3 Soccer Robot (หุ่นยนต์เตะฟุตบอล)

อันดับที่ 1 ทีม iKids YouKids1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
1. เด็กชาย ชวิศ ลิมป์ศุภวาณิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
2. เด็กชาย คามิน โกวิทวณิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
3. เด็กชาย นภนต์ ทนงจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

อันดับที่ 2 ทีม ACP Happy Three Friend โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
1. เด็กชาย นวิน สิมธาราแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
2. เด็กชาย กษิดิศ รังสิชัยนิรันด์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
3. เด็กชาย เจตวัฒน์ อรุณรักษ์วิลาส โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

อันดับที่ 3 ทีม ACEP_1 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
1. เด็กชาย นพรุจ สุขสุรัติชัย โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
2. เด็กชาย ศศพล ศศานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
3. เด็กชาย อินทัช อรุณพัลลภ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ผลการแข่งขัน : Delivery on time (หุ่นยนต์ขนส่ง)

อันดับที่ 1 เด็กชาย พีรวิชท์ เตชะปัญญารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
อันดับที่ 2 เด็กชาย ณัฐดลย์ ปัญญาภรณ์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
อันดับที่ 3 เด็กหญิง มิรา เต็มสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ผลการแข่งขัน : Maze solving game (หุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต)
อันดับที่ 1 เด็กชาย ณัฐดนย์ ปัญญาภรณ์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
อันดับที่ 2 เด็กชาย ปิยะพงษ์ ณัฐวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
อันดับที่ 2 (ร่วม) เด็กชาย แอรอน ลิม ศิริสัมพันธ์ โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค

ผลการแข่งขัน : Golf Robot (หุ่นยนต์ตีกอล์ฟ)
อันดับที่ 1 เด็กชาย ศุภกิต กิจเกษตรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
อันดับที่ 2 เด็กชาย ณัฐภัทร ชูเกศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
อันดับที่ 3 เด็กชาย พศิน นุ่มกรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ผลการแข่งขัน : 3 color ball collecting (หุ่นยนต์เก็บบอลตามสี)
อันดับที่ 1 เด็กชาย สุรเกียรติ บุญเพ็ง โรงเรียนไทยสิงคโปรอินเตอร์เนชั่นแนล
เด็กชาย คณิตศรณ์ เขียวทอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
อันดับที่ 2 เด็กชาย วรท ปวริสฐ์พงษ์ โรงเรียน SISB suvanabhomi campus
เด็กชาย เป็นหนึ่ง ทิพย์ไพโรจน์ โรงเรียน SISB suvanabhomi campus

ผลการแข่งขัน : Creative Robot (สร้างหุ่นยนต์ตามจินตนาการ)
อันดับที่ 1 ชิงช้า(ง)สวรรค์ โดย เด็กชาย ภูรี ศิริหาญยากร โรงเรียนเพลินพัฒนา

อันดับที่ 2 ทีม Creative โรงเรียนเพลินพัฒนา
1. เด็กชาย นักประพันธ์ แซ่บู่ โรงเรียนเรียนเพลินพัฒนา
2. เด็กชาย ธีรัตม์ จันทร์ร่มเย็น โรงเรียนเรียนเพลินพัฒนา
3. เด็กหญิง ญาดา กุลปัญญาเลิศ โรงเรียนเรียนเพลินพัฒนา
4. เด็กชาย นพัช เสมสง่า โรงเรียนเรียนเพลินพัฒนา
5. เด็กชาย พีรวัส เจียรธนะกานนท์ โรงเรียนเรียนเพลินพัฒนา

อันดับที่ 3 ทีม 4 คนหายาก โรงเรียนเพลินพัฒนา
1. เด็กชาย ธีรัตม์ ถิรคุณโกวิท โรงเรียนเพลินพัฒนา
2. เด็กชาย นภสินธุ์ ฉินเจนประดิษฐ์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
3. เด็กชาย นฤบดินทร์ สีวิภาพงษ์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
4. เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีภูสิตโต โรงเรียนเพลินพัฒนาGallery >>>
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1