โปรโมชั่น ปิดเทอม ตุลาคม 58 ทุกสาขาใกล้บ้าน
โปรโมชั่น iKids Day Camp (เดือนตุลาคม 2558)

iKids Day Camp 2 = 4,400 บาท
เรียนติดต่อกัน 2 Level (2A-2B , 3A-3B หรือ 4A-4B)
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง
ฟรีหนังสือ 1 เล่ม พร้อมได้รับชุดเรียนรู้เครื่องบินพลังยาง Rubberband Powered Motorplane 1 ลำ
มูลค่า 179 บาท (มูลค่ารวม 329 บาท)

iKids Day Camp 4
= 8,800 บาท
เรียนติดต่อกัน 4 Level (2A-3B หรือ 3A-4B)
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 20 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง
ฟรีหนังสือ 2 เล่ม พร้อมได้รับชุดเรียนรู้พลังแสงอาทิตย์ Solar Racing 1 คัน มูลค่า 299 บาท (มูลค่า
รวม 599 บาท)

iKids Day Camp 5
= 11,000 บาท
เรียน Level ไหนก็ได้ติดต่อกัน 5 Level ได้เรียนฟรีอีก 1 Level
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 30 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง
พร้อมได้รับชุดเรียนรู้หุ่นยนต์แมงมุม Spider Robot 1 ชุด มูลค่า 259 บาท (มูลค่ารวม 2,459 บาท)

สมัครได้แล้วตามสาขาใกล้บ้าน

สาขา นครปฐม ถ.ราชมรรคา โทร. 091 697 4644
สาขา ระยอง (หลังโฮมโปร จ.ระยอง) โทร. 092 538 6755, 089 545 5050
สาขา ขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น โทร. 043 288 545, 086 630 2036
สาขา เชียงราย ซีอาร์มอลล์ โทร. 053 601 111, 091 143 2675
สาขา สระบุรี สุขอนันต์ปาร์ค โทร. 036 711 909, 036 711 910
สาขา ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค กรุงเทพฯ โทร. 02 325 9069, 089 969 9607
สาขา ลาดพร้าว วังหิน กรุงเทพฯ โทร. 02 931 6448, 094 885 9496
สาขา สมุทรปราการ โทร. 090 971 2563
สาขา topkids ภูเก็ต โทร. 076 240 873, 081 490 5544


Gallery >>>
image-1