ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED iKids (ซีเอ็ด ไอคิดส์) สาขาใหม่ล่าสุด Topkids ภูเก็ต (ท๊อปคิดส์)

ศูนย์การเรียนรู้ SE-ED iKids (ซีเอ็ด ไอคิดส์) สาขาใหม่ล่าสุด Topkids ภูเก็ต (ท๊อปคิดส์)

น้องๆ มาเรียนรู้หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 STEM Educationกันได้แล้ว

iKids หลักสูตรเก่งคิดเก่งสร้าง นักสร้างนวัตกรรม เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว วันนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอระเบียบการเรียนการสอนได้แล้ววันนี้ ที่ SE-ED iKids (ซีเอ็ด ไอคิดส์) สาขาใหม่ล่าสุด Topkids ภูเก็ต (ท๊อปคิดส์)

โทร.076-240-873 มือถือ 081-490-5544


วันและเวลาทำการ
ช่วงเปิดเทอม หยุดวันจันทร์
วันอังคาร – ศุกร์ : เปิดทำการเวลา 11.00 – 19.00 น. 
วันเสาร์ – อาทิตย์ : เปิดทำการเวลา 9.00 – 18.00 น.

ช่วงปิดเทอม เปิดทุกวัน
วันจันทร์ – อาทิตย์ : เวลา 9.00 – 18.00 น.Gallery >>>
image-1