ปิดเทอมนี้ ห้ามพลาด! ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ ตอน Young Creative Maker นักคิดนักสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และค่ายนักออกแบบสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ ปี 2

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์
ตอน Young Creative Maker
นักคิดนักสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์

วัน-เวลา จัดค่าย : วันที่ 24 – 27 มีนาคม 2559
สถานที่จัดค่าย : หิ่งห้อยชาเลท์รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย : เด็กที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี
ค่าสมัคร 8,900 บาท สมาชิกซีเอ็ดการ์ดลด 5% เหลือ 8,455 บาท
(ได้รับชุดอิเล็กทรอนิกส์ที่น้องทำเองกลับบ้าน 1 ชุด มูลค่า 1,000 บาท)
พิเศษ! โปรเพื่อนรัก... สมัครมาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ลดทันทีคนละ 1,000 บาท !!! เหลือเพียงคนละ 7,900 บาท เท่านั้น !!!
(เฉพาะโทร. 08-6971-8900 ตรงหาเรา วันนี้ - 14 มีนาคม 2559 เท่านั้น)
> ดาวน์โหลดใบสมัคร <

ซีเอ็ด คิดดี แคมป์
ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ เป็นค่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ที่จะทำให้น้องๆ ได้สนุกและเรียนรู้ไปกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งฐานความรู้ และฐานท้าทายความสามารถ ในครั้งนี้ เราจะพาน้องๆ ไปสัมผัสกับโลกของ Maker นักคิด นักสร้าง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งน้องๆ จะได้ลงมือทำแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และประกอบสร้างขึ้นใช้งานได้จริงด้วยฝีมือตัวเอง

กิจกรรมหลัก
          เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ผ่านอุปกรณ์เบรดบอร์ด ที่น้องๆ สามารถเรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวงจรแสง วงจรเสียง โดยต่อประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทำงานได้โดยไม่ต้องทำการบัดกรี เพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ก่อนจะขยับไปเรียนรู้ระดับสูงกว่าต่อไป

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ นักคิดนักสร้าง วงจรอิเล็กทรอนิกส์

          ออกแบบสร้างแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ น้องๆ จะได้เรียนรู้หลักการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และฝึกหัดเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง พร้อมทั้งสร้างแผ่นพิมพ์วงจรที่จะได้ใช้งานจริง โดยเริ่มตั้งแต่การเขียนลายวงจรลงบนแผ่นวงจร ทำแผ่นวงจรสำหรับต่อประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามวงจรที่ได้ทำมา

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ นักคิดนักสร้าง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ นักคิดนักสร้าง วงจรอิเล็กทรอนิกส์

          ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการใช้งานจริง น้องๆ จะได้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรที่ทำมาในฐานก่อนหน้า ซึ่งต้องลงมือบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจรด้วยตัวเอง โดยมีพี่เลี้ยงที่เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด น้องๆ จะได้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหัวใจของเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และยังจะได้ตกแต่งชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กลายเป็นแท่นโชว์กระสวยอวกาศที่สวยงามอีกด้วย

กิจกรรมเสริม
          วิทยาศาสตร์สัญจร เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในสังกัดของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ล่าสุดของประเทศไทย ที่นำเสนอเรื่องราวของอวกาศ ดาวเทียม และการประยุกต์ใช้งานดาวเทียมในชีวิตประจำวัน
          โปรเจ็กต์เอกซ์ กิจกรรมกลุ่มที่ต้องร่วมกันคิดสร้างสรรค์ แก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายในโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่กำหนดให้
          อัศวินรัตติกาล พบกับฐานยามค่ำคืนที่แสนสนุก ตื่นเต้น อัศจรรย์ ที่ต้องใช้ไหวพริบ ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วง
          นันทนาการ เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม และยังทำให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะทางสังคม และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย
          แคมป์ไฟ สนุกสนานกับการแสดงกลุ่มของน้องๆ ในคืนอำลาค่าย

โปรแกรมค่าย SE-ED Kiddy Camp ตอน Young Creative Maker นักคิดนักสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 24 – 27 มีนาคม 2559
ณ หิ่งห้อยชาเลท์ รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดี
24 มีนาคม 2559
วันศุกร์
25 มีนาคม 2559
วันเสาร์
26 มีนาคม 2559
วันอาทิตย์
27 มีนาคม 2559
8.00 น. เปิดลงทะเบียนที่ ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา-ตราด
8.30 น.
แนะนำพี่เลี้ยงกลุ่ม และสถานที่จัดค่าย
8.40 น. เช็กชื่อเข้ากลุ่ม/ ขึ้นรถ
8.45 น.
ออกเดินทาง
10.30 น.
ถึงและเข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
6.00 น. ตื่นนอน
6.15 น.
กายบริหาร/ เกม
7.00 น.
อาบน้ำ/ แต่งตัว
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 – 12.00 น.
เรียนรู้การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น โดยใช้แผ่นเบรดบอร์ด
(ช่วง 10.15 – 10.30 น. พักอาหารว่าง)
6.00 น . ตื่นนอน
6.15 น.
กายบริหาร/ เกม
7.00 น.
อาบน้ำ/ แต่งตัว
8.00 น.
อาหารเช้า
9.00 – 12.00 น.
ประกอบแผ่นวงจร กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
( ช่วง 10.15 – 10.30 น. พักอาหารว่าง)
6.00 น. ตื่นนอน
8.00 น.
อาหารเช้า
9.00 น.
บันทึกค่าย
10.15 น.
มอบประกาศนียบัตร/ แจกรางวัลต่างๆ / ประกาศชื่อผู้ได้รับเลือก เป็นขวัญใจค่าย
11.15 น.
วิดีโอรำลึก การเข้าค่ายและพิธีปิดค่าย
12.30 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 ออกเดินทางไปยังที่พัก
1 4.00
ถึงที่พัก/ ปฐมนิเทศ/ กลุ่มสัมพันธ์
(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)
16. 00 น. พักผ่อน/เล่นกีฬา
13.00 – 16.00 น. ออกแบบแผ่นวงจร เรียนรู้การออกแบบ และเขียนแผ่นวงจร
(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)
16.00 น.
พักผ่อน/ เล่นกีฬา
13.00 – 16.00 น. Innovation สร้างนวัตกรรมจากแผ่นวงจร
(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)
16.00 น.
พักผ่อน/ เล่นกีฬา
12.30 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.00 น.
ถึง อาคาร อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ บางนา-ตราด โดยสวัสดิภาพ
18.00 น. อาหารเย็น 18.00 น. อาหารเย็น 18.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น.
Project X
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น.
กิจกรรมอัศวินรัตติกาล
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น.
กิจกรรมแคมป์ไฟ

** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

---------------------------------------------------------------

ค่าย ซีเอ็ด ไอคิดส์ แคมป์
ตอน นักออกแบบสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ ปี 2

วัน-เวลา จัดค่าย : 21 – 24 เมษายน 2559
สถานที่จัดค่าย : โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย : เด็กที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี
ค่าสมัคร 9,900 บาท สมาชิกซีเอ็ดการ์ดรับส่วนลด 5% เหลือ 9,405 บาท
(ได้รับชุดตัวต่อ My Robot Time : Exciting มูลค่า 3,000 บาท กลับบ้าน 1 ชุด)
พิเศษ! โปรเพื่อนรัก... สมัครมาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ลดทันทีคนละ 1,000 บาท !!! เหลือเพียงคนละ 8,900 บาท เท่านั้น !!!
(เฉพาะโทร. 08-6971-8900 ตรงหาเรา วันนี้ - 4 เมษายน 2559 เท่านั้น)
> ดาวน์โหลดใบสมัคร <

         พบกับค่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานจากซีเอ็ด SE-ED iKids Camp เป็นค่ายที่จะพาน้องๆ มาเรียนรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านของเล่นที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเองจากชุดตัวต่อคุณภาพสูง ที่สามารถรื้อถอด และประกอบได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มาพร้อมกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้บังคับควบคุมทุกโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นที่สร้างขึ้นมาได้จากระยะไกล ผ่านรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด

กิจกรรมหลัก
          หุ่นยนต์รถแข่ง F1 สร้างรถแข่งความเร็วสูงควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล ในฐานนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์กันของเวลา ความเร็ว และระยะทาง พร้อมประดิษฐ์รถแข่งสูตรหนึ่งในแบบของตัวเอง การควบคุมและขับเคลื่อนรถฟอร์มูลา 1 ให้วิ่งแข่งขันกันว่า รถของใครจะมีความเร็วเข้าสู่เส้นชัยได้ก่อนกัน

         หุ่นยนต์รถถังประจัญบาน สนุกกับการสร้างรถถัง ยานพาหนะที่มีระบบขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยระบบสายพาน ต่างจากรถยนต์ทั่วไปที่คุ้นเคย ทำให้วิ่งผ่านอุปสรรคสิ่งกีดขวางได้ดี วิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิว แม้ในพื้นที่ทุรกันดาร พร้อมความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เฟือง และสายพาน และการบังคับด้วยรีโมตคอนโทรล

          Innovation Project 1 โจทย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ ที่น้องๆ จะต้องประกอบสร้างหุ่นยนต์ลำเลียงด้วยระบบสายพาน เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุจากจุดเริ่มต้น ไปยังจุดหมาย ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม จะต้องช่วยกันออกแบบสร้างหุ่นยนต์เพื่อแก้โจทย์ตามจินตนาการของแต่ละทีม
          Innovation Project 2 ฐานแห่งการระดมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้เวลา 1 วันเต็ม น้องๆ ต้องนำความรู้ทั้งหมดในค่ายมาสร้างผลงาน “นวัตกรรมของฉัน” งานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ที่กำหนด เป็นการฝึกให้สมาชิกในกลุ่มรู้จักระดมความคิดในการออกแบบ ร่วมมือร่วมใจ ทำงานเป็นทีม ก่อนจะลงประกวดแข่งขันโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสิน

น้องๆ ที่เข้าค่ายทุกคนจะได้ชุดตัวต่อเพื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในค่ายกลับบ้านคนละชุด มูลค่า 3,000 บาท ประกอบด้วย ชุดตัวต่อ กล่องวงจร และรีโมตคอนโทรล เพื่อให้น้องๆ นำไปสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ต่อยอดจินตนาการได้อีก นอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้ในค่ายไปแล้ว

กิจกรรมเสริม
          โปรเจ็กต์เอกซ์ กิจกรรมกลุ่มที่ต้องร่วมกันคิดสร้างสรรค์ แก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายในโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่กำหนดให้
          อัศวินรัตติกาล พบกับฐานยามค่ำคืนที่แสนสนุก ตื่นเต้น อัศจรรย์ ที่ต้องใช้ไหวพริบ ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วง
          นันทนาการ เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม และยังทำให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะทางสังคม และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย
          แคมป์ไฟ สนุกสนานกับการแสดงกลุ่มของน้องๆ ในคืนอำลาค่าย

> ดาวน์โหลดใบสมัคร <

โปรแกรมค่าย SE-ED iKids Camp นักออกแบบสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์ ปี 2
วันที่ 21 – 24 เมษายน 2559
ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดส์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันพฤหัสบดี
21 เมษายน 2559
วันศุกร์
22 เมษายน 2559
วันเสาร์
23 เมษายน 2559
วันอาทิตย์
24 เมษายน 2559
8.00 น. เปิดลงทะเบียนที่ ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา-ตราด
8.30 น.
แนะนำพี่เลี้ยงกลุ่ม และสถานที่จัดค่าย
8.40 น. เช็กชื่อเข้ากลุ่ม/ ขึ้นรถ
8.45 น. รถออก
11.00 น.
ถึงค่าย/ ปฐมนิเทศ/ กลุ่มสัมพันธ์
6.00 น. ตื่นนอน
6.15 น. กายบริหาร/ เกม
7.00 น.
อาบน้ำ/ แต่งตัว
8.00 น.
อาหารเช้า
9.00 – 12.00 น. ประกอบหุ่นยนต์รถถัง
(ช่วง 10.15 – 10.30 น.
พักอาหารว่าง)
6.00 น . ตื่นนอน
6.15 น. กายบริหาร/ เกม
7.00 น.
อาบน้ำ/ แต่งตัว
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 – 12.00 น. Innovation ออกแบบนวัตกรรม หุ่นยนต์เผชิญหุบเขาเจ้าปัญหา (ช่วงแรก)
(ช่วง 10.15 – 10.30 น. พักอาหารว่าง)
6.00 น. ตื่นนอน
8.00 น.
อาหารเช้า
9.00 น.
บันทึกค่าย
10.15 น.
มอบประกาศนียบัตร/ แจกรางวัลต่างๆ / ประกาศชื่อ ผู้ได้รับเลือกเป็นขวัญใจค่าย
11.15 น.
วิดีโอรำลึก การเข้าค่ายและพิธีปิดค่าย
12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน
1 3.00 – 16.00 น. สอนการประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น ประกอบหุ่นยนต์ F1
(ช่วง 14.30–14.45 น. พักอาหารว่าง)
16. 00 น. พักผ่อน/เล่นกีฬา
13.00 – 16.00 น. Innovation สนุกสร้างสายพานลำเลียง
(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)
16.00 น.
พักผ่อน/เล่นกีฬา
13.00 – 1 5.00 น. Innovation ออกแบบนวัตกรรม หุ่นยนต์เผชิญหุบเขาเจ้าปัญหา (ช่วงสุดท้าย)
(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)
16.00 น. พักผ่อน/เล่นกีฬา
1 2.30 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
16.00 น.
ถึง อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ บางนา-ตราดโดยสวัสดิภาพ
18.00 น. อาหารเย็น 17.45 น. อาหารเย็น 18.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น.
Project X
18.30 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น.
กิจกรรมอัศวินรัตติกาล
19.00 น. เกมนันทนาการ
19.30 – 21.00 น.
กิจกรรมแคมป์ไฟ

** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ค่าย


Gallery >>>
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1
image-1