IYRC THAILAND 2016 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559

IYRC THAILAND 2016

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ประจำปี พ.ศ. 2559

วันที่ 2 กรกฎาคม 2559

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

(ชั้น 3 โซน Education) ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

จัดโดย ทีมงาน STEM Education บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเป็นมาของ IYRC วัตถุประสงค์ของโครงการ สถานที่ในการจัดการแข่งขัน IYRC
ประเภทการแข่งขัน IYRC วิธีดำเนินการ กติกาทั่วไปของการแข่งขันหุ่นยนต์
รางวัลของการแข่งขัน

ความเป็นมาของ IYRC

IYRC ย่อมาจาก International Youth Robot Competition ซึ่งเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเยาวชนที่เกิดจากการร่วมมือกันของประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกด้วยกัน 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้, จีน, มาเลเซีย, สิงคโปร์, รัสเซีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, สเปน, อิสราเอล, แอฟริกาใต้, อาเซอร์ไบจาน, คูเวต รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน ได้รับความสนใจจากเหล่าประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับ หัวใจสำคัญของการแข่งขันในทุกครั้งก็คือ การเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้มีเวทีการแข่งขันสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของชาติสมาชิก

IYRC THAILAND 2016 เป็นการแข่งขันที่จัดในประเทศไทย ดำเนินโดย ทีมงาน STEM Education บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยในการจัดงาน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ณ ประเทศเกาหลีใต้ การคัดเลือกจะจัดตามจังหวัดต่างๆ และกลุ่มโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพฯ โดยรอบสุดท้ายจะคัดผู้ชนะเลิศในแต่ละที่ มาแข่งขันเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีเวทีในการแข่งขันทักษะด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมและประดิษฐ์หุ่นยนต์ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเยาวชนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ

2. ให้เยาวชนไทยรู้จักสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ใช้งานได้จริงด้วยตนเอง

3. ให้เยาวชนไทยรู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

4. ให้เยาวชนไทยเรียนรู้วัฒนธรรม และประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อนเยาวชนชาติสมาชิกในระหว่างการแข่งขัน

5. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาการศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หรือที่เราเรียกว่า การเรียนรู้แบบ STEM ทั้งในระบบการศึกษาสายสามัญและการศึกษาสายอาชีพ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

สถานที่ในการจัดการแข่งขัน IYRC

รอบคัดเลือก

– จัดตามโรงเรียนประจำจังหวัดหรือศูนย์การเรียนรู้ SE - ED Learning Center ที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ขอนแก่น,นครราชสีมา, ระยอง, ชลบุรี, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, นครปฐม, สมุทรปราการ และตามโรงเรียนชั้นนำต่างๆ ในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงเรียนในเครือสาธิต,โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ, โรงเรียนในเครือสารสาสน์, โรงเรียนเพลินพัฒนา, โรงเรียนเอกมัยอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นต้น

รอบสุดท้าย

– จัดที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซน Education ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประเภทการแข่งขัน IYRC

แบ่งเป็นการแข่งขัน 4 ประเภท ดังนี้

1. หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (3 VS 3 Soccer Robot)

Level

ประถมศึกษา (อายุระหว่าง 7-12 ปี)

Team

ผู้แข่งขันทีมละ 3 คน แต่ละทีมประกอบหุ่นยนต์ 3 ตัว

Robot

My Robot Time Exciting หรือ ชุดทดลอง iKids Level 3 หรือ ชุดทดลอง iKids Level 4

Mission

แข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล บังคับด้วยรีโมตคอนโทรล

Game Method

Team tournament

2. หุ่นยนต์เผชิญภารกิจ STEAM (STEAM Mission game)

Level

อายุตั้งแต่ 7 - 12 ปี

Team

แข่งขันทีมละ 1 คน แต่ละทีมประกอบหุ่นยนต์ 1 ตัว

Robot

My Robot Time Exciting หรือ ชุดทดลอง iKids Level 3 หรือ ชุดทดลอง iKids Level 4,5

Mission

บังคับหุ่นยนต์ไปให้ถึงปลายทาง และทำภารกิจระหว่างทาง โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

Game Method

Time record + Mission completion

3. หุ่นยนต์วอลเล่ย์บอล (group - Volleyball, R - Sports Mission)

Level

อายุตั้งแต่ 7 - 12 ปี

Team

แข่งขันทีมละ 2 คน แต่ละทีมประกอบหุ่นยนต์ 2 ตัว

Robot

ชุดทดลอง iKids Level 5 - 6

Mission

แข่งขันหุ่นยนต์วอลเล่ย์บอล บังคับด้วยรีโมตคอนโทรล โดยการตักลูกปิงปองไปฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุด

Game Method

Team tournament

4. สร้างหุ่นยนต์ตามจินตนาการ (Creative Robot)

Level

อายุตั้งแต่ 7 - 12 ปี

Team

แข่งขันทีมละ 2 - 5 คน แต่ละทีมประกอบหุ่นยนต์ 1 ตัว

Robot

My Robot Time ทุกรุ่น หรือชุดทดลอง iKids ทุกระดับ

Mission

สร้างและออกแบบหุ่นยนต์ตามจินตนาการ

Theme

สร้างหุ่นยนต์ตามธีม “Robot Help Us

Game Method

นำเสนอผลงาน และสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์

วิธีดำเนินการ

คัดเลือกตัวแทนเยาวชนผู้มีทักษะการสร้างและออกแบบหุ่นยนต์เพื่อไปร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ รายการ International Youth Robot Competition 2016 ประเทศเกาหลีใต้ โดยทำการคัดเลือก ดังนี้

1. คัดเลือกเยาวชนจากการแข่งขันในระดับภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, ขอนแก่น, นครราชสีมา, ระยอง, ชลบุรี, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, นครปฐม, สมุทรปราการ และตามโรงเรียนชั้นนำต่างๆ ในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงเรียนในเครือสาธิต,โรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ,โรงเรียนในเครือสารสาสน์,โรงเรียนเพลินพัฒนา , โรงเรียนเอกมัยอินเตอร์เนชั่นแนล เป็นต้น

2. ผู้ชนะในแต่ละภูมิภาคจะได้สิทธิ์ในการแข่งขันคัดเลือกรอบสุดท้ายที่งาน IYRC THAILAND 2016 ชึ่งจัดที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

3. กลุ่มผู้ชนะเลิศได้รับคัดเลือกไปแข่งขันรายการ The International Youth Robot Competition 2016 ระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2559 ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 30 - 40 คน

กติกาทั่วไปของการแข่งขันหุ่นยนต์
IYRC THAILAND 2016

A. นิยามของประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2016 มีการแข่งขัน 4 ประเภท ดังนี้

1. 3 VS 3 Soccer Robot (หุ่นยนต์เตะฟุตบอล)
2. STEAM Mission game (หุ่นยนต์เผชิญภารกิจ STEAM)
3. R-Sports Mission (group - Volleyball) (หุ่นยนต์วอลเล่ย์บอล)
4. Creative Robot (สร้างหุ่นยนต์ตามจินตนาการ)

ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท

B. นิยามของอายุผู้เข้าแข่งขัน

1. ทุกประเภทการแข่งขันอายุ 7-12 ปี : ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 7 ปี และมีอายุน้อยกว่า 13 ปี ในปีที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน คือ เกิดในช่วงเวลา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 - 1 มกราคม พ.ศ. 2552
หมายเหตุ
- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุเกินกว่าที่กำหนด เข้าทำการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุน้อยกว่าที่กำหนด ต้องได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้จัดการแข่งขัน อย่างไรก็ดี ในทีมของผู้เข้าแข่งขันต้องมีผู้เข้าแข่งขันอย่างน้อย 1 คน ที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ของระดับอายุนั้น ๆ
- ผู้เข้าแข่งขันไม่จำเป็นต้องสังกัดอยู่ในโรงเรียนปกติ ตราบใดที่ผู้เข้าแข่งขันผู้นั้นมีอายุอยู่ในเกณฑ์ของระดับอายุนั้น ๆ

C. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน

1. หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน 1 ตัว สามารถลงแข่งขันได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น ถ้าผู้เข้าแข่งขัน คนเดียวกันต้องการแข่งขันมากกว่า 1 รายการ จะต้องมีหุ่นยนต์เท่ากับจำนวนรายการที่ลงแข่งขัน
2. ชิ้นส่วนพลาสติก กล่องควบคุม มอเตอร์ เซนเซอร์ รีโมตคอนโทรลที่ใช้ในการประกอบเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องมาจากชุด MY ROBOT TIME หรือชุดทดลอง iKids Level 1-6
3. ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน มีหน้าที่เตรียมและนำอุปกรณ์ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง
4. ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเตรียมอุปกรณ์สำรองมาในวันแข่งขัน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ทำให้อุปกรณ์ในการแข่งขันของทีมผู้เข้าแข่งขันเสียหาย ทางผู้จัดการแข่งขันไม่มีหน้าที่ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใด ๆ ให้กับทีมผู้เข้าแข่งขัน

D. ข้อกำหนดทั่วไปในการแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเขียนโปรแกรมก่อนการแข่งขันได้
2. ไม่อนุญาตให้ใช้ กาว หรือเทปเหนียวในการยึดติดชิ้นส่วนใด ๆ เข้าด้วยกัน การละเมิดกฏข้อนี้ จะทำให้ทีมผู้เข้าแข่งขันถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
3. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใด ๆ ที่มีการดัดแปลงจากสถานะปกติ ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ใช้อุปกรณ์ที่มีการดัดแปลงจะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันที

E. ข้อกำหนดในการตัดสินและข้อห้ามในการแข่งขัน

สำหรับผู้เข้าแข่งขัน และทีมงานผู้เข้าแข่งขัน
1. คณะกรรมการ และกรรมการประจำสนาม มีสิทธิ์ในการตักเตือนผู้เข้าแข่งขัน และทีมงานผู้เข้าแข่งขัน โดยใช้ใบเหลือง และ ตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน โดยใช้ใบแดง โดยการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ใบเหลือง 2 ใบถือเป็น 1 ใบแดง คือตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
3. ให้สิทธิ์ หัวหน้าทีมงาน และผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น ในการ ท้วงติง / โต้แย้ง กับกรรมการผู้ตัดสิน เฉพาะในระหว่างการแข่งขันรายการนั้น ๆ เท่านั้น โดยกรรมการประจำสนามจะทำการวินิจฉัย และผลการวินิจฉัยของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4. ห้ามมิให้ ทำอันตราย หรือทำความเสียหายให้กับสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน หรือ หุ่นยนต์ของทีมผู้เข้าแข่งขันอื่น
5. ห้ามมิให้ ใช้อุปกรณ์ที่อันตราย หรืออุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนการแข่งขันได้
6. ห้ามมิให้ ใช้วาจาหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับผู้เข้าแข่งขันในทีมเดียวกัน ผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น ผู้ชม คณะกรรมการ หรือทีมงานจัดงาน
7. ห้ามมิให้ นำอุปกรณ์สื่อสารทั้งแบบมีสาย และไร้สายเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน
8. ห้ามมิให้ นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการแข่งขัน
9. ห้ามมิให้ การกระทำอื่นใด ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันพิจารณาเห็นสมควรว่าเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
10. ไม่อนุญาตให้ผู้ควบคุมทีมเข้าไปในพื้นที่การแข่งขันเพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือใด ๆ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขันทุกรายการ

รางวัลชนะเลิศ

1. หุ่นยนต์โลหะ iKids Robot T.O.P. (Level 7) และของรางวัลอื่น มูลค่าร่วม 25,000 บาท
2. โล่รางวัลชนะเลิศ IYRC THAILAND 2016
3. ประกาศนียบัตร IYRC THAILAND 2016
4. สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน IYRC 2016 ที่เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขัน)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2

1. ของรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
2. เหรียญรางวัล IYRC THAILAND 2016
3. ประกาศนียบัตร IYRC THAILAND 2016
4. สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน IYRC 2016 ที่เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขัน)

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านที่ลงทะเบียน จะได้รับ

1. ประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน IYRC THAILAND 2016
2. เสื้อยืดการแข่งขัน IYRC THAILAND 2016
3. ของที่ระลึกการแข่งขัน IYRC THAILAND 2016

* ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

สนใจข้อมูลการแข่งขันเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าแข่งขัน

ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ : เมธา นราศรี โทร. 0 2739 8263, มือถือ 08 6971 8900, อีเมล maetha@se-ed.com

> ดาวน์โหลด <

1. โครงการ IYRC 2016.pdf,
2. กติกาทั่วไป IYRC THAILAND 2016.pdf,
3. ใบสมัครเข้าแข่งขัน IYRC2016.pdf,
4. รางวัล IYRC 2016.pdf
5. กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2016 (TH).pdf
6. IYRC THAILAND 2016 Game Rules (EN).pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ทีมเยาวชนไทยคว้าชัยพิชิตเหรียญทองหุ่นยนต์เตะฟุตบอลในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC Winter 2016 ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน

- การแข่งขัน IYRC THAILAND 2015Gallery >>>
image-1