ค่ายหนูน้อยเจ้าเวหา กับอากาศยาน Drone และ ค่ายเด็กสมองใส สร้างหุ่นยนต์ ผจญสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์
ตอน หนูน้อยเจ้าเวหา กับอากาศยาน Drone

วัน-เวลา จัดค่าย : วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2559
สถานที่จัดค่าย : กิเลนวัลเล่ย์ สปอร์ต รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย : เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี
ค่าสมัคร : 9,900 บาท สมาชิกซีเอ็ดการ์ดลด 5% เหลือ 9,405 บาท
พิเศษ สมัครภายใน 25 กันยายน 2559 เหลือ 8,900 บาท
(ได้รับ Drone สำหรับฝึกหัดบิน 1 ลำ พร้อมแบตเตอรี่สำรอง และของพรีเมี่ยมที่ระลึก เสื้อ หมวก และกระเป๋า มูลค่ารวม 2,900 บาท)

> ใบสมัคร <

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ เป็นค่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ที่จะทำให้น้องๆ ได้สนุกและเรียนรู้ไปกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งฐานความรู้ และฐานท้าทายความสามารถ ในครั้งนี้ เราจะพาน้องๆ ไปสัมผัสกับโลกของการบิน และอากาศยาน Drone ซึ่งน้องๆ จะได้ฝึกหัดบังคับควบคุม Drone แบบกันน้ำของตัวเอง

กิจกรรมหลัก
     เรียนรู้วิทยาศาสตร์การบิน เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน และการคิดค้นเครื่องบิน จนถึงการพัฒนาอากาศยานรุ่นใหม่ๆ รวมทั้งศึกษาหลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ทำให้เครื่องบินลอยอยู่บนฟ้าได้

     ประกอบและทดสอบเครื่องร่อน และเครื่องบินพลังยาง น้องๆ จะได้สร้างเครื่องบินกระดาษที่บินร่อนได้ไกลและนานตามภารกิจ ตามด้วยการประกอบเครื่องบินพลังยาง ที่บินได้เป็นระยะทางไกล โดยใช้พลังงานศักย์ในยางมาหมุนใบพัด น้องๆ ต้องเข้าใจหลักการของศูนย์ถ่วง การปรับแต่งเครื่องบินให้บินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ฝึกบินอากาศยาน Drone น้องๆ จะได้ฝึกบังคับ ควบคุม Drone ของตัวเอง ให้บินเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และลอยตัวนิ่งอยู่ในอากาศ ภายใต้การดูแลของวิทยากรและพี้เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้กฎ ระเบียบ และมารยาทในการใช้งาน Drone อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

กิจกรรมเสริม
     วิทยาศาสตร์สัญจร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ กองทัพอากาศดอนเมือง เขี้ยวเล็บของกองทัพอากาศไทย
      โปรเจ็กต์เอกซ์กิจกรรมกลุ่มที่ต้องร่วมกันคิดสร้างสรรค์ แก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายในโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่กำหนดให้
     อัศวินรัตติกาล พบกับฐานยามค่ำคืนที่แสนสนุก ตื่นเต้น อัศจรรย์ ที่ต้องใช้ไหวพริบ ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วง
     นันทนาการ เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม และยังทำให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะทางสังคม และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย
     แคมป์ไฟ สนุกสนานกับการแสดงกลุ่มของน้องๆ ในคืนอำลาค่าย

โปรแกรมค่าย SE-ED Kiddy Camp ตอน หนูน้อยเจ้าเวหา กับอากาศยาน Drone
วันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2559 ณ กิเลนวัลเลย์ สปอร์ต รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันอังคาร
 4 ตุลาคม 2559
วันพุธ
5 ตุลาคม 2559
วันพฤหัสบดี
6 ตุลาคม 2559
วันศุกร์
7 ตุลาคม 2559
8.00 น. เปิดลงทะเบียนที่ ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์  บางนา-ตราด
8.30 น. แนะนำพี่เลี้ยงกลุ่ม และสถานที่จัดค่าย
8.40 น. เช็กชื่อเข้ากลุ่ม/ ขึ้นรถ
8.45 น. ออกเดินทาง
10.00 น. ถึงและเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
6.00 น. ตื่นนอน
6.15 น. กายบริหาร/ เกม
7.00 น. อาบน้ำ/ แต่งตัว
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 – 12.00 น.  เรียนรู้เรื่องราวของการบิน ฐานวิชาการด้านการบิน/ทำเครื่องบินกระดาษพับ

(ช่วง 10.15 – 10.30 น.  พักอาหารว่าง)
6.00 น. ตื่นนอน
6.15 น. กายบริหาร/ เกม
7.00 น. อาบน้ำ/ แต่งตัว
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 – 12.00 น. เรียนรู้เรื่องราวของโดรน /ประกอบโดรน//ฝึกบังคับโดรน

(ช่วง 10.15 – 10.30 น. พักอาหารว่าง)
6.00 น. ตื่นนอน
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 น. บันทึกค่าย
10.15 น. มอบประกาศนียบัตร/ แจกรางวัลต่าง ๆ / ประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นขวัญใจค่าย
11.15 น.
วิดีโอรำลึก การเข้าค่ายและพิธีปิดค่าย
12.30 น.อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 ออกเดินทางไปยังที่พัก
16.00 ถึงที่พัก/ปฐมนิเทศ/กลุ่มสัมพันธ์ (มีอาหารว่างเมื่อถึงที่พัก)

16.30 น. พักผ่อน/เล่นกีฬา
13.00 – 16.00 น. ประกอบเครื่องบินพลังยาง และแข่งขันเครื่องบินพลังยาง

(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)

16.00 น. พักผ่อน/เล่นกีฬา
13.00 – 16.00 น.
สาธิตการใช้งานโดรนถ่ายทำโฆษณา/ฝึกบังคับโดรน (ต่อ)

(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)

16.00 น.
พักผ่อน/เล่นกีฬา
12.30 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.00 น.
ถึง อาคาร อินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ บางนา-ตราด โดยสวัสดิภาพ
18.00 น. อาหารเย็น 18.00 น. อาหารเย็น 18.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น. Project X
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น. กิจกรรมอัศวินรัตติกาล
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น. กิจกรรมแคมป์ไฟ

*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
> โปรแกรมค่ายตุลาคม_2559.pdf <


ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์
ตอน เด็กสมองใส สร้างหุ่นยนต์ ผจญสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์

วัน-เวลา จัดค่าย : วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2559
สถานที่จัดค่าย
: ไร่ดาวเด่นรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย : เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-15 ป
ค่าสมัคร 9,900 บาท สมาชิกซีเอ็ดการ์ดลด 5% เหลือ 9,405 บาท
พิเศษ สมัครภายใน 25 กันยายน 2559 เหลือ 8,900 บาท
(ได้รับหุ่นยนต์ My Robot Time Sensing และของพรีเมี่ยมที่ระลึก เสื้อ และกระเป๋า มูลค่ารวม 3,500 บาท)

> ใบสมัคร <

พบกับ ค่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานจากซีเอ็ด SE-ED iKids Camp เป็นค่ายที่จะพาน้องๆ มาเรียนรู้ในเรื่องของการประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านของเล่นที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง จากชุดตัวต่อคุณภาพสูง ที่สามารถรื้อถอด และประกอบได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มาพร้อมกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และเซนเซอร์ ทำให้บังคับควบคุมทุกโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นที่สร้างขึ้นมา ให้ทำงานได้แบบอัตโนมัติ

กิจกรรมหลัก
    เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานเซนเซอร์ สร้างหุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ น้องๆ จะได้ประกอบหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจพื้นฐาน เรียนรู้หลักการทำงานของเซนเซอร์อินฟราเรด และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

    วิเคราะห์สัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ สนุกกับการวิเคราะห์ความสามารถ และพฤติกรรมของสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ โดยการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อจำลองรูปร่างของสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ ก่อนเตรียมการป้องกันการโจมตีของสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์

    ออกแบบระบบป้องกันสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ เก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการสร้างหุ่นยนต์ และระบบป้องกันการโจมตีของสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ ผ่านการเล่นเกมที่ท้าทาย น้องๆ จะต้องนำข้อมูลที่ได้ไประดมความคิด สร้างแผนที่ความคิด (MIND MAP) ของระบบป้องกันสัตว์ประหลาดนี้ แล้วนำมาเสนอต่อหน้ากรรมการ เพื่อให้กรรมการอนุมัติให้สร้างระบบขึ้นจริง

     สร้างหุ่นยนต์ป้องกันสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ หลังจากที่ระดมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบระบบป้องกันสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ไปแล้ว น้องๆ ต้องใช้เวลา 1 วันเต็ม ในการประกอบสร้าง และทดสอบหุ่นยนต์ป้องกันการโจมตีของสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ขึ้นมาจริงๆ เป็นฐานที่น้องๆ จะได้เห็นผลงานจากความคิดปรากฏเป็นรูปเป็นร่าง และทำงานได้จริงตามที่ออกแบบไว้

น้องๆ ที่เข้าค่ายทุกคนจะได้ชุดตัวต่อเพื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในค่ายกลับบ้านคนละชุด มูลค่า 2,700 บาท ประกอบด้วย ชุดตัวต่อ กล่องวงจร และเซนเซอร์ เพื่อให้น้องๆ นำไปสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ต่อยอดจินตนาการได้อีก นอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้ในค่ายไปแล้ว

กิจกรรมเสริม
   โปรเจ็กต์เอกซ์ กิจกรรมกลุ่มที่ต้องร่วมกันคิดสร้างสรรค์ แก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายในโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่กำหนดให้
   อัศวินรัตติกาล พบกับฐานยามค่ำคืนที่แสนสนุก ตื่นเต้น อัศจรรย์ ที่ต้องใช้ไหวพริบ ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วง
   นันทนาการ เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม และยังทำให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะทางสังคม และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย
   แคมป์ไฟ สนุกสนานกับการแสดงกลุ่มของน้องๆ ในคืนอำลาค่าย

โปรแกรมค่าย SE-ED iKids Camp ตอน...เด็กสมองใส ผจญสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์
วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2559 ณ ไร่ดาวเด่น รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันอังคาร
18 ตุลาคม 2559
วันพุธ
19 ตุลาคม 2559
วันพฤหัสบดี
20 ตุลาคม 2559
วันศุกร์
21 ตุลาคม 2559
8.00 น. เปิดลงทะเบียนที่ ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ บางนา-ตราด
8.30 น. แนะนำพี่เลี้ยงกลุ่ม และสถานที่จัดค่าย
8.40 น. เช็กชื่อเข้ากลุ่ม/ ขึ้นรถ
8.45 น. รถออก
11.00 น. ถึงค่าย/ปฐมนิเทศ/กลุ่มสัมพันธ์
6.00 น. ตื่นนอน
6.15 น. กายบริหาร/ เกม
7.00 น. อาบน้ำ/ แต่งตัว
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 – 12.00 น. 
- เรียนรู้กระบวนการออกแบบนวัตกรรม
- ฐานกิจกรรม เก็บข้อมูลระบบป้องกันการบุกรุกของสัตว์ประหลาด

(ช่วง 10.15 – 10.30 น.  พักอาหารว่าง)
6.00 น. ตื่นนอน
6.15 น. กายบริหาร/ เกม
7.00 น. อาบน้ำ/ แต่งตัว
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 – 12.00 น. Innovation ออกแบบสร้างนวัตกรรม ระบบป้องกันสัตว์ประหลาด (ช่วงแรก)

(ช่วง 10.15 – 10.30 น. พักอาหารว่าง)
6.00 น. ตื่นนอน
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 น. บันทึกค่าย
10.15 น. มอบประกาศนียบัตร/ แจกรางวัลต่าง ๆ / ประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นขวัญใจค่าย
11.15 น. วิดีโอรำลึก การเข้าค่ายและพิธีปิดค่าย
12.00 น.อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. แจ้งภารกิจรวมเรื่องสัตว์ประหลาด สอนการประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น

(ช่วง 14.30–14.45 น. พักอาหารว่าง)

16.00 น.
พักผ่อน/เล่นกีฬา
13.00 – 16.00 น. นำเสนอแนวคิดสร้างระบบป้องกันสัตว์ประหลาด

(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)

16.00 น.
พักผ่อน/เล่นกีฬา
13.00 – 15.00 น. Innovation ออกแบบสร้างนวัตกรรมระบบป้องกันสัตว์ประหลาด (ช่วงสุดท้าย)

(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)

16.00 น.
พักผ่อน/เล่นกีฬา
12.30 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

16.00 น.
ถึงอาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ บางนา-ตราด โดยสวัสดิภาพ
18.00 น. อาหารเย็น 17.45 น. อาหารเย็น 18.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น.  Project X
18.30 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น. กิจกรรมอัศวินรัตติกาล
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น. กิจกรรมแคมป์ไฟ

*** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
> โปรแกรมค่ายตุลาคม_2559.pdf <Gallery >>>
image-1
image-1