ค่ายซีเอ็ดคิดดีแคมป์ ตอน หนูน้อยเจ้าเวหา และค่ายดาวินชี ถอดรหัส นักสร้าง นักคิดตะลุยภารกิจ พิชิตโลกวิทยาศาสตร์

ค่ายซีเอ็ดคิดดีแคมป์
ตอน หนูน้อยเจ้าเวหา ด้วยอากาศยาน Drone Flight 4

วัน-เวลา จัดค่าย : วันที่ 20-23 มีนาคม 2561
สถานที่จัดค่าย : วังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย : เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี จำนวน 40 คน
ค่าสมัคร : 9,900 บาท (ได้รับ Drone และเครื่องบินพลังยาง ฟรี)
*** สำหรับผู้ที่สมัครก่อน 10 มีนาคม 2561 เหลือเพียง 8,900 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-971-8900 หรือ

คลิกสมัครออนไลน์ =>> https://goo.gl/forms/bc9K9moTzZIYEHTM2

ค่าย ซีเอ็ดคิดดีแคมป์ เป็นค่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ที่จะทำให้น้องๆ ได้สนุกและเรียนรู้ไปกับเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งฐานความรู้ และฐานท้าทายความสามารถ ในครั้งนี้ เราจะพาน้องๆ ไปสัมผัสกับโลกของการบิน และอากาศยาน Drone ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ศึกษาหลักการอากาศพลศาสตร์ที่ทำให้เครื่องบินลอยอยู่ได้ ประกอบเครื่องบินพลังยาง ก่อนจะฝึกหัดบังคับควบคุม Drone ของตัวเอง

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เป็นค่ายเยาวชนที่เน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การบิน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่น้องๆ จะได้ลงมือประกอบชุดเครื่องบินพลังยาง เพื่อทำความคุ้นเคยกับหลักอากาศพลศาสตร์ ก่อนจะลงมือหัดบังคับเครื่องบินโดรนของตัวเอง ทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์ความรู้สาขานี้ ซึ่งจะส่งผลให้พัฒนาตัวเองกลายเป็นนักบิน หรือวิศวกรการบินต่อไป ทั้งยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์การบิน และพัฒนาการของกองทัพอากาศไทย
น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพิชิตอุปสรรคที่ท้าทายผ่านกิจกรรม-เกม แปลกใหม่ที่แฝงความรู้ และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

กิจกรรมหลัก

เรียนรู้วิทยาศาสตร์การบิน

เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบินและการคิดค้นเครื่องบิน จนถึงการพัฒนาอากาศยานรุ่นใหม่ๆ รวมทั้งศึกษาหลักการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่ทำให้เครื่องบินลอยอยู่บนท้องฟ้าได้

ประกอบและทดสอบเครื่องร่อน และเครื่องบินพลังยาง

น้องๆ จะได้สร้างเครื่องบินกระดาษที่บินร่อนได้ไกลและนาน ตามภารกิจ ตามด้วยการประกอบเครื่องบินพลังยาง ที่บินได้เป็นระยะทางไกลโดยใช้พลังงานศักย์ในยางมาหมุนใบพัด น้องๆ ต้องเข้าใจหลักการของศูนย์ถ่วง การปรับแต่งเครื่องบินให้บินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกบินอากาศยาน Drone

น้องๆ จะได้ฝึกบังคับควบคุม Drone ของตัวเอง ให้บินเดินหน้า-ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย-เลี้ยวขวา และลอยตัวนิ่งอยู่ในอากาศ ภายใต้การดูแลของวิทยากร และพี้เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้กฎระเบียบและมารยาท ในการใช้งาน Drone อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

กิจกรรมเสริม

วิทยาศาสตร์สัญจร สัมผัสเครื่องบินแบบต่างๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านการบิน
โปรเจ็กต์เอกซ์ กิจกรรมกลุ่มที่ต้องร่วมกันคิดสร้างสรรค์ แก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายในโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่กำหนด ให้
อัศวินรัตติกาล พบกับฐานยามค่ำคืนที่แสนสนุก ตื่นเต้น อัศจรรย์ ที่ต้องใช้ไหวพริบ ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วง
นันทนาการ เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม และยังทำให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะทางสังคม และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย
แคมป์ไฟ สนุกสนานกับการแสดงกลุ่มของน้องๆ ในคืนอำลาค่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-971-8900 หรือ

คลิกสมัครออนไลน์ =>> https://goo.gl/forms/bc9K9moTzZIYEHTM2

logo-se-ed-camp-ใหม่

โปรแกรมค่าย SE-ED Kiddy Camp
ตอน หนูน้อยเจ้าเวหา กับอากาศยาน Drone 4
วันที่ 20-23 มีนาคม 2561
ณ วังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

วันอังคาร
20 มีนาคม 2561
วันพุธ
21 มีนาคม 2561
วันพฤหัสบดี
22 มีนาคม 2561
วันศุกร์
23 มีนาคม 2561
8.00 น. เปิดลงทะเบียนที่ ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิงค์
ทาวเวอร์ บางนา-ตราด
8.30 น. แนะนำพี่เลี้ยงกลุ่ม
และสถานที่จัดค่าย
8.40 น. เช็กชื่อเข้ากลุ่ม /ขึ้นรถ
8.45 น. ออกเดินทาง
10.00 น. ถึงและเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
6.00 น. ตื่นนอน
6.15 น. กายบริหาร /เกม
7.00 น. อาบน้ำ /แต่งตัว
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 – 12.00 น.
เรียนรู้เรื่องราวของการบิน ฐานวิชาการด้านการบิน /ทำเครื่องบินกระดาษพับ /เครื่องบินกระดาษยักษ์
(ช่วง 10.15 – 10.30 น. พักอาหารว่าง)
6.00 น. ตื่นนอน
6.15 น. กายบริหาร /เกม
7.00 น. อาบน้ำ /แต่งตัว
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 – 12.00 น. เรียนรู้เรื่องราวของโดรน /ประกอบโดรน /ฝึกบังคับโดรน
(ช่วง 10.15 – 10.30 น. พักอาหารว่าง)
6.00 น. ตื่นนอน
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 น. บันทึกค่าย
10.15 น. มอบประกาศนียบัตร /แจกรางวัลต่างๆ /ประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นขวัญใจค่าย
11.15 น. วิดีโอรำลึกการเข้าค่าย และพิธีปิดค่าย
12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 ออกเดินทางไปยังที่พัก
16.00 ถึงที่พัก /ปฐมนิเทศ /กลุ่มสัมพันธ์
(มีอาหารว่างเมื่อถึงที่พัก)
16.30 น. พักผ่อน /กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
13.00 – 16.00 น. ประกอบเครื่องบินพลังยาง และแข่งขันเครื่องบินพลังยาง
(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)
16.00 น. พักผ่อน /เล่นกีฬา
13.00 – 16.00 น. สาธิตการใช้งานโดรนถ่ายทำโฆษณา /ฝึกบังคับโดรน (ต่อ)
(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)
16.00 น. พักผ่อน /เล่นกีฬา
12.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.00 น. ถึงอาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ บางนา-ตราด โดยสวัสดิภาพ
18.00 น. อาหารเย็น 18.00 น. อาหารเย็น 18.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น. Project X
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น. กิจกรรมอัศวินรัตติกาล
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น. กิจกรรมแคมป์ไฟ
***หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-971-8900 หรือ

คลิกสมัครออนไลน์ =>> https://goo.gl/forms/bc9K9moTzZIYEHTM2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่ายซีเอ็ดคิดดีแคมป์
ตอน ดา วินชี ถอดรหัส นักสร้าง นักคิด
ตะลุยภารกิจ พิชิตโลกวิทยาศาสตร์ ปี 1

วัน-เวลา จัดค่าย : วันที่ 2-5 เมษายน 2561
สถานที่จัดค่าย : วังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย : เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-15 ปี จำนวน 40 คน
ค่าสมัคร : 9,900 บาท (ได้รับสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือตัวเองกลับบ้าน)
*** สำหรับผู้ที่สมัครก่อน 25 มีนาคม 2561 เหลือเพียง 8,900 บาท

ค่าย ซีเอ็ดคิดดีแคมป์ เป็นค่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ที่จะทำให้น้องๆ ได้สนุกและเรียนรู้ไปกับเรื่องราวใน โลกวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งฐานความรู้ และฐานท้าทายความสามารถ ในครั้งนี้ เราจะพาน้องๆ ไปสัมผัสกับโลกของนักประดิษฐ์ นักคิด นักสร้าง ชื่อก้องโลกนาม เลโอนาร์โด ดา วินชี เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสิ่งประดิษฐ์ พร้อมทั้งได้สร้าง สิ่งประดิษฐ์ ของตัวเอง และเกมสนุกๆ ได้ที่น้องๆ ต้องคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในการวางแผนในเกมจรยุทธ์ ที่ท้าทาย จากการสร้างสรรค์ของพี่ๆ ชาวค่ายซีเอ็ด

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เป็นค่ายเยาวชนที่เน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การประดิษฐ์ มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่น้องๆ จะได้ลงมือประกอบ รถ F1 พลัง Wind Turbo และดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์ของตนเอง สร้างหุ่นยนต์เดินได้ ที่ใช้ระบบกลไกพื้นฐาน เรียนรู้เรื่องเฟืองขับ และที่สนุกสนานแบบสุดๆ คือ เกมจรยุทธ์ ที่ออกแบบให้น้องๆ ได้เรียนรู้การวางแผน ป้องกันเมือง เข้าใจการทำงานเป็นทีม ทั้งยังได้เยี่ยมชมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ และชม การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show)
น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพิชิตอุปสรรคที่ท้าทาย ผ่านกิจกรรม เกมแปลกใหม่ที่แฝงความรู้ และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

กิจกรรมหลัก

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์ ตามแนวคิด เลโอนาร์โด ดา วินชี

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ การประดิษฐ์ และการคิดค้นนวัตกรรมในอดีต ที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้น งานศิลปะที่มีหามูลค่ามิได้ งานสถาปัตยกรรม งานกายวิภาคที่สมบูรณ์แบบ และเป็นต้นแบบของนักประดิษฐ์จนถึงปัจจุบันของอัจฉริยะนาม เลโอนาร์โด ดา วินชี

ประกอบและทดสอบรถ F1 พลัง Wind Turbo

น้องๆ จะได้สร้างรถ F1 พลัง Wind Turbo เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานลม จากมอเตอร์ เรียนรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

ประกอบและทดสอบหุ่นยนต์เดินได้ Walking Robot

น้องๆ จะได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์เดินได้ ที่ใช้ความรู้เรื่องการขับเคลื่อนด้วยสายพาน และมอเตอร์ไฟฟ้า ที่นำพาหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วย การก้าวขาเลียนแบบการเดินของคน

เกมจรยุทธ์

เกมสนุกๆ ที่ท้าทายความคิด การทำงานเป็นทีม การประดิษฐ์ และการวางแผน ด้วยรูปแบบเกมวางแผนที่เป็นไปด้วยความสนุกตื่นเต้นและ ท้าทาย เพื่อป้องกันเมืองของทีมตัวเอง

กิจกรรมเสริม

วิทยาศาสตร์สัญจร สัมผัสโลกวิทยาศาสตร์ และการแสดงวิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โปรเจ็กต์เอกซ์ กิจกรรมกลุ่มที่ต้องร่วมกันคิดสร้างสรรค์ แก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทายในโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่กำหนด ให้
อัศวินรัตติกาล พบกับฐานยามค่ำคืนที่แสนสนุก ตื่นเต้น อัศจรรย์ ที่ต้องใช้ไหวพริบ ความสามัคคี เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วง
นันทนาการ เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม และยังทำให้น้องๆ ได้ฝึกทักษะทางสังคม และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย
แคมป์ไฟ สนุกสนานกับการแสดงกลุ่มของน้องๆ ในคืนอำลาค่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-971-8900 หรือ

คลิกสมัครออนไลน์ =>> https://goo.gl/forms/bc9K9moTzZIYEHTM2

logo-se-ed-camp-ใหม่

โปรแกรมค่าย SE-ED Kiddy Camp
ตอน ดาวินชี ถอดรหัส นักสร้างนักคิด ตะลุยภารกิจ พิชิตโลกวิทยาศาสตร์ ปี 1
วันที่ 2-5 เมษายน 2561
ณ วังรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก

วันจันทร์
2 เมษายน 2561
วันอังคาร
3 เมษายน 2561
วันพุธ
4 เมษายน 2561
วันพฤหัสบดี
5 เมษายน 2561
8.00 น. เปิดลงทะเบียนที่
ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิงค์
ทาวเวอร์ บางนา-ตราด
8.30 น. แนะนำพี่เลี้ยงกลุ่ม
และสถานที่จัดค่าย
8.40 น. เช็กชื่อเข้ากลุ่ม /ขึ้นรถ
8.45 น. ออกเดินทาง
10.45 น. ถึงที่พัก /ปฐมนิเทศ /กลุ่มสัมพันธ์
6.00 น. ตื่นนอน
6.15 น. กายบริหาร /เกม
7.00 น. อาบน้ำ /แต่งตัว
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 – 12.00 น.
เกมจรยุทธ์ ตะลุยภารกิจป้องกันเมือง (ช่วงสร้างและป้องกันเมือง)
(ช่วง 10.15 – 10.30 น. พักอาหารว่าง)
6.00 น. ตื่นนอน
6.15 น. กายบริหาร /เกม
7.00 น. อาบน้ำ /แต่งตัว
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 – 12.00 น. ฐานดาวินชี ถอดรหัส นักสร้าง นักคิด ตะลุยภารกิจ พิชิตโลกวิทยาศาสตร์
(ช่วง 10.15 – 10.30 น. พักอาหารว่าง)
6.00 น. ตื่นนอน
8.00 น. อาหารเช้า
9.00 น. บันทึกค่าย
10.15 น. มอบประกาศนียบัตร /แจกรางวัลต่างๆ /ประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นขวัญใจค่าย
10.45 น. วิดีโอรำลึก
การเข้าค่ายและพิธีปิดค่าย
11.40 น. เดินทางถึงองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
12.00 น.อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน 12.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.
เรียนรู้เรื่องราว ประวัติ เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) และสิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่ง
13.30 – 16.00 น. ประกอบหุ่นยนต์ เดินได้ Walking Robot
13.00 – 16.00 น.
เกมจรยุทธ์ ตะลุยภารกิจป้องกันเมือง (ช่วงเล่นเกมตามแผน)
(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)
16.00 น. พักผ่อน/เล่นกีฬา
13.00 – 16.00 น.
เรียนรู้และประกอบรถแข่ง F1 พลัง Wind Turbo
(ช่วง 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง)
16.00 น. พักผ่อน /เล่นกีฬา
13.00 น. – 15.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์ และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
16.00 น. ถึง อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ บางนา-ตราด โดยสวัสดิภาพ
18.00 น. อาหารเย็น 18.00 น. อาหารเย็น 18.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น. Project X
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น. กิจกรรมอัศวินรัตติกาล
19.00 น. นันทนาการ
19.30 – 21.00 น. กิจกรรมแคมป์ไฟ
***หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-971-8900 หรือ

คลิกสมัครออนไลน์ =>> https://goo.gl/forms/bc9K9moTzZIYEHTM2Gallery >>>
image-1
image-1