3 ค่ายที่สนุกนานและได้้ความรู้จากซีเอ็ดคิดดีแคมป์ วันที่ 22 เมษายน 2561 นี้ ณ อพวช. รีบสมัครด่วน ใกล้เต็มแล้ว

คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครค่ายล่าสุด
>> se-ed_kiddycamp.jpg

 

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์
ตอน (1) Amazing Robot & Programming
เรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์เพื่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ

วัน-เวลา จัดค่าย : วันที่ 22 เมษายน 2561
สถานที่จัดค่าย : ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คลองห้า)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย : เด็กที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี
ค่าสมัคร 950 บาท โปรโมชั่นสมัครก่อน 10 เมษายน เหลือเพียง 790 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียด >> amazing_robot.pdf <<
คลิกสมัคร >> ค่าย SE-ED Day Camp: Amazing Robot & Programming <<
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6971 8900

ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ เป็นค่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ที่จะทำให้น้องๆ ได้สนุกและเรียนรู้ไปกับเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยในครั้งนี้เราจะพาน้องๆ ไปพบกับการฝึกเขียนโปรแกรม, การออกแบบ และการควบคุมหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ นอกจากนั้นยังได้ทดลองประกอบหุ่นยนต์ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของหุ่นยนต์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เป็นค่ายเยาวชนที่เน้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยี น้องๆ จะได้ทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานหุ่นยนต์ ให้ปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดไว้ น้องๆ จะได้ฝึกคิดวิเคราะห์ และหาวิธีแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเข้าใจการทำงานของหุ่นยนต์ นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการวางแผนขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้ทดลองประกอบหุ่นยนต์ด้วยตนเอง เรียนรู้ส่วนประกอบของหุ่นยนต์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรม Science Walk Rally ที่จะให้น้องๆ สนุกกับการค้นหา RC ร่วมเล่นเกมและเข้าฐานปฏิบัติการต่างๆ ได้สัมผัส ทดลอง คิด ตัดสินใจ และค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง

ตารางกิจกรรม

เวลา
กิจกรรม
09:00 น.
ลงทะเบียน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คลองห้า)
09:30 น.
กิจกรรม IT LAB “Robot Control” และ “Relay Robot”
12:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.
กิจกรรม Science Walk Rally
15:30 น.
สิ้นสุดกิจกรรม

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์
ตอน (2) Enjoy Maker
สร้างโครงงานวิทย์ ฝึกคิดนวัตกรรม

วัน-เวลา จัดค่าย : วันที่ 22 เมษายน 2561
สถานที่จัดค่าย : ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คลองห้า)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย : เด็กที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี
ค่าสมัคร 1,000 บาท โปรโมชั่นสมัครก่อน 10 เมษายน เหลือเพียง 890 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียด >> enjoy_maker.pdf <<
คลิกสมัคร >> ค่าย SE-ED Day Camp: Enjoy Maker สร้างโครงงานวิทย์ <<
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6971 8900

ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ เป็นค่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ที่จะทำให้น้องๆ ได้สนุกและเรียนรู้ไปกับเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยในครั้งนี้เราจะพาน้องๆ ไปทดลองสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตัวเอง ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์ เรือพลังมอเตอร์ และ Mechanical Toys : ของเล่นเชิงกล ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในสิ่งประดิษฐ์นั้น รวมถึงฝึกการใช้เครื่องมือทางช่างพื้นฐานต่างๆ ด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เป็นค่ายเยาวชนที่เน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม น้องๆ จะได้ลงมือประดิษฐ์ชิ้นงาน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้าน STEM Education โดยใช้เครื่องมือระดับมืออาชีพ ภายในห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดและจินตนาการในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรม Science Walk Rally ที่จะให้น้องๆ สนุกกับการค้นหา RC ร่วมเล่นเกมและเข้าฐานปฏิบัติการต่างๆ ได้สัมผัส ทดลอง คิด ตัดสินใจ และค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง

ตารางกิจกรรม

เวลา
กิจกรรม
09:00 น.
ลงทะเบียน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คลองห้า)
09:30 น.
กิจกรรม Enjoy Maker Space “เรือพลังมอเตอร์” และ “Mechanical Toys : ของเล่นเชิงกล”
12:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.
กิจกรรม Science Walk Rally
15:30 น.
สิ้นสุดกิจกรรม

ค่าย ซีเอ็ด คิดดี แคมป์
ตอน (3) Science Lab สนุกกับการทดลองวิทย์
ฝึกใช้เครื่องมือจริงทางวิทยาศาสตร์
(เต็มจำนวนแล้ว)

วัน-เวลา จัดค่าย : วันที่ 22 เมษายน 2561
สถานที่จัดค่าย : ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คลองห้า)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย : เด็กที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี
ค่าสมัคร 950 บาท โปรโมชั่นสมัครก่อน 10 เมษายน เหลือเพียง 790 บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียด >> science_lab.pdf <<
คลิกสมัคร >> ค่าย SE-ED Day Camp: Science Lab สนุกกับการทดลองวิทย์ <<
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6971 8900

ซีเอ็ด คิดดี แคมป์ เป็นค่ายแห่งการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ที่จะทำให้น้องๆ ได้สนุกและเรียนรู้ไปกับเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยในครั้งนี้เราจะพาน้องๆ ไปสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ค้นพบคำตอบกับปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัว ด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย พร้อมสอดแทรกกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

เป็นค่ายเยาวชนที่เน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ น้องๆ จะได้ทดลองใช้งานเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ กระตุ้นความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ผ่านกิจกรรม “โลกใบจิ๋ว” (เต็มจำนวนแล้ว) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับบทเรียนแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การสังเกต ทดลอง วิเคราะห์ และสรุปผล อีกทั้งยังมีกิจกรรม Science Walk Rally ที่จะให้น้องๆ สนุกกับการค้นหา RC ร่วมเล่นเกมและเข้าฐานปฏิบัติการต่างๆ ได้สัมผัส ทดลอง คิด ตัดสินใจ และค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง

ตารางกิจกรรม

เวลา
กิจกรรม
09:00 น.
ลงทะเบียน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คลองห้า)
09:30 น.
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ “โลกใบจิ๋ว”
12:00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.
กิจกรรม Science Walk Rally
15:30 น.
สิ้นสุดกิจกรรม

สนใจค่ายใดคลิกสมัครออนไลน์ได้เลย

1. ค่าย SE-ED Day Camp: Amazing Robot & Programming ดาวน์โหลดรายละเอียด >> amazing_robot.pdf
2. ค่าย SE-ED Day Camp: Enjoy Maker สร้างโครงงานวิทย์ ดาวน์โหลดรายละเอียด >> enjoy_maker.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6971 8900

จัดโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)Gallery >>>
image-1
image-1
image-1