ไอคิดส์ ช็อป

มุมจำหน่ายสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ ในรูปแบบของ "books & kits" ซึ่งเป็นชุดโครงงานพร้อมคู่มือการสร้างอย่างละเอียด สอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ ทำให้ได้รับความรู้และความสนุกไปพร้อมๆ กัน สามารถศึกษาขั้นตอนการสร้างจากคู่มือและลงมือทำได้ด้วยตัวเอง

โครงงานมีหลากหลายแบบ เช่น โครงงานเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ เครื่องร่อนพลังยาง หรือหุ่นยนต์ โครงงานแต่ละชิ้นผ่านการเลือกสรรแล้วว่ามีประโยชน์ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

…คอยพบกับสินค้าในไอคิดส์ช็อป ได้ที่ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศเร็วๆ นี้.

 

My Robot Time ชุดการเรียนรู้หุ่นยนต์ ปูพื้นฐานทักษะการประดิษฐ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับเด็ก