เปิดแล้ว! ซีเอ็ดไอคิดส์ สาขานครปฐม

ซีเอ็ดไอคิดส์ นครปฐม
ซีเอ็ดไอคิดส์ นครปฐม
ซีเอ็ดไอคิดส์ นครปฐม
ซีเอ็ดไอคิดส์ นครปฐม

น้องๆ หรือผู้ปกครองชาวนครปฐมที่สนใจหลักสูตรการเรียนรู้นวัตกรรมโดยผ่านทางหุ่นยนต์ ซีเอ็ดไอคิดส์ หรือ หลักสูตรเก่งคิด เก่งสร้าง วันนี้ได้เปิดทำการเรียนการสอนแล้ว ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอระเบียบการเรียนการสอนได้แล้ววันนี้ ที่ ซีเอ็ดเลิร์นนิ่งเซนเตอร์ สาขานครปฐม ถ.ราชมรรคา เลขที่ 608/15 ถ. ราชมรรคา ต. สนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 09-1697-4644 อีเมล slcnakornpathom2013@gmail.com

< แผนที่ >

วันและเวลาทำการ
ช่วงเปิดเทอม หยุดวันจันทร์
วันอังคาร – ศุกร์ : เปิดทำการเวลา 11.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ : เปิดทำการเวลา 9.00 – 18.00 น.

ช่วงปิดเทอม เปิดทุกวัน
วันจันทร์ – อาทิตย์ : เวลา 9.00 – 18.00 น.

ซีเอ็ดไอคิดส์ นครปฐม
ซีเอ็ดไอคิดส์ นครปฐม